شمس الدین جان زمین

شمس الدین جان زمین

021- 61959

شمس الدین جان زمین
  • استان : گلستان
  • شهر : آزادشهر
  • مدیریت : شمس الدین جان زمین
  • تلفن : 35735636
  • آدرس : گلستان-آزاد شهر-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید تیلانی-بعد از کوچه 3-کد پستی4961715637

نظر خود را بنویسید

اولین نظر دهنده باشید!