خدمات ما

Our Services

021- 61959

نمایندگی های مکسیدر در استان یزد
مدیر نمایندگی استان شهر آدرس نمایندگی تلفن
رسول رضایان یزد ابرکوه خیابان شهید بهشتی -رو به روی بانک کشاورزی - تلفن پارس 32831002-3
مهدی ابراهیمیان اردکانی یزد اردکان یزد-اردکان-خیابان سعدی-جنب شرکت کارمندان دولت -صوت و تصویر قائم 32251707
حجت الله زارع خورمیزی یزد مهریز یزد-مهریز-خیابان مطهری جنوبی- بیمارستان به طرف سه راهی دانشگاه - نرسیده به سه راهی دانشگاه 32526180
مهدی قدیر یزد یزد خ شهیدرجایی- جنب ک دارالقرآن - روبروی نمایندگی لندرور-ارسال با تیپاکس 36262173
هانی حسینی بندر آبادی یزد یزد یزد- صفاییه- بلوار جهاد- بازارچه کوثر- طبقه زیرین دفترخانه 124 38335753
مرادی یزد 02161959