ویکی مکس

Wiki Max

021 61959

صدای استریو چیست؟

صدای استریو یک تکنیک صوتی است که در تولید و پخش صدا استفاده می‌شود و به امکان تجربه‌ی صداهای فضایی و واقعی‌تر برای شنونده می‌انجامد. در سیستم صوتی استریو، دو کانال صوتی مستقل و معمولاً دو بلندگو استفاده می‌شود تا صدا به صورت جداگانه در هر گوش شنونده تولید شود.

داینامیک رنج یا محدوده دینامیکی چیست؟

داینامیک رنج یا محدوده دینامیکی یک مفهوم مهم در علوم صوتی و موسیقی است که به توانایی یک سیستم صوتی یا موسیقی برای پوشش یک فراوانی وسیع از سطوح صدا اشاره دارد. در واقع، داینامیک رنج نشان‌ دهنده تفاوت بین سطوح صداهای بلند و کم است که یک سیستم صوتی یا موسیقی می‌تواند پوشش دهد.

شکل موج صدا چیست؟

آنچه ما به عنوان صدا دریافت میکنیم، تغییر متوالی فشار هواست و در موسیقی الکترونیک، به عنوان یک سیگنال که به مرور در حال تغییر است، مشاهده می شود. مانند شکل موجِ AC یا همان شکل موجِ جریان متناوب.

کارائوکه ( Karaoke ) چیست؟

کارائوکه ( Karaoke ) یک قابلیت جذاب است که با حذف صدای خواننده اصلی از موسیقی این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که به جای خواننده اصلی با صدای خود آهنگ را مجدد بخوانید.

صوت یا صدا چیست؟

صدا یک پدیده فیزیکی است که به وسیله ارتعاشات ذرات ماده ایجاد می‌شود و قابل شنیدن است. وقتی یک منبع صوتی، مانند یک سخنگو یا یک ساز موسیقی، ارتعاش می‌دهد، فشارهای متناوب ایجاد می‌شود که از طریق وسطی مثل هوا یا آب منتشر می‌شوند.