خدمات ما

Our Services

021- 61959

نمایندگی های مکسیدر در استان اردبیل
مدیر نمایندگی استان شهر آدرس نمایندگی تلفن
میر قاسم پاداشی اردبیل مشگین شهر اردبیل-مشکین شهر-اول ورودی خیابان شهدا-مرکز خدمات پاداشی 32551214
حسین اسماعیلی اربطان اردبیل مشگین شهر "مشکین شهر-خ امام -روبروی استادیوم-جنب صدای برتر-خدمات مهدی " 32551347
حسین دانش پژوه اردبیل گرمی اردبیل -شهرستان گرمی- کوچه بانک ملی شعبه بازار- تعمیرات تخصصی دانش 32623464
کوروش قنبرپور اردبیل خلخال خلخال- خیابان صدوقی-نمایندگی دوو- اسنوا 32422584
سعید سعیدی کهران اردبیل خلخال اردبیل-خلخال-خیابان شهید مظفر عزیزی-رو بروی شبکه بهداشت-نبش کوچه نبوت 32420708
محمدعلی خیرخواه خالان اردبیل پارس آباد پارس آباد -15متری شهید خیرخواه-روبروی انتهای خیابان دانش 32780712
محمد طومار زاده ستار اردبیل پارس آباد اردبیل - پارس آباد مغان-خیابان شهید نویدیان کد پستی5691713338 32785178
اکبر اخلاقی ینکجه اردبیل اردبیل اردبیل -خیابان آیت ا... مدنی -خیابان استاد منزوی -مرکز تعمیرات تخصصی ستاپ سرویس 33366097
مجتبی شاکرگاره تپه اردبیل اردبیل اردبیل-خ شیخ صفی-پاساژولیعصر-پلاک 27 کد پستی : 5614613479 33240162