خدمات ما

Our Services

021- 61959

نمایندگی های مکسیدر در استان چهارمحال و بختیاری
مدیر نمایندگی استان شهر آدرس نمایندگی تلفن
رضا اسحقی میلاسی چهارمحال و بختیاری آلونی چهارمحال و بختیاری-آلونی-خیابان دکتر بهشتی-خدمات فنی اسحقی 34462028
عبدالله ضیاء بروجنی چهارمحال و بختیاری بروجن چهارمحال بختیاری- بروجن- خیابان طالقانی شرقی-جنب بانک صادرات کد پستی: 8871817439 34228227
ایرج چراغی بروجنی چهارمحال و بختیاری بروجن چهارمحال و بختیاری-بروجن-بلوار سعدی-نمایندگی ایرج کدپستی : 8871657536 34231329
رحمان پناهی چهارمحال و بختیاری شهرکرد شهرکرد-خ شریعتی-نبش ک 11-خدمات الکترونیک کاسپین 33344222
ابراهیم ترکی هرچگانی چهارمحال و بختیاری شهرکرد چهارمحال بختیاری-شهرکرد-کوی شهرداری-خیابان شهدای کاظم پور-پلاک 7-کد پستی 8815896539 32225777
ایمان سلیمانی چهارمحال و بختیاری فارسان چهارمحال بختیاری-فارسان- کاشانی-خیابان کاشانی-پلاک1-طبقه همکف- کدپستی8861793111 33220950
اکبر خسروی فارسانی چهارمحال و بختیاری فارسان چهارمحال بختیاری-فارسان-بلوار امام-خیابان روبه روی اداره دارایی- کوچه 35-طبقه همکف- کدپستی8861838452 33226055
سید حسام طاهری چهارمحال و بختیاری فرخ شهر چهارمحال و بختیاری-فرخ شهر -خیابان امام -روبروی بانک مسکن وجنب بانک توسعه تعاون -تعمیرگاه دیجیتال سرویس 32428747
سجاد شیوندی کلیچه چهارمحال و بختیاری لردگان چهارمحال و بختیاری - لردگان- بلوار رسالت- جنب درمانگاه تامین اجتماعی -نمایندگی خدمات شیوندی 34449643